Java
MIDDLE

Mikrotjänst för objektåterhämtning Test för Middle Java Spring Boot-utvecklare | PostreSQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
57 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot | Mikrotjänst för att hämta artiklar - Implementera en mikrotjänst för att hämta artiklar från shopping-systemet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, REST, Spring, Spring Boot

Luckor i koden

SQL | PostgreSQL | Transactions kodgap som bedömer kunskap om PostgreSQL, SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Luckor i koden

SQL | PostgreSQL | CHECK constraint code gap som bedömer kunskap om PostgreSQL, SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Luckor i koden

SQL | PostgreSQL | Inheritance kodgap som bedömer kunskap om PostgreSQL, SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PostgreSQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp