Angular
MIDDLE

Appen Anteckningsblock Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Angular 2+

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
34 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Notepad App - Komplettera en enkel anteckningsapplikation med hjälp av den medföljande NotesService för att spara och läsa anteckningar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp