Angular
MIDDLE

Appen Anteckningsblock Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Angular 2+

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
34 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Notepad App - Complete simple notes application using provided NotesService to save and read notes.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typescript

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Angular, JavaScript, Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typescript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp