AngularJS
MIDDLE

AngularJS Scopes Bug Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | AngularJS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | AngularJS | Scopes bug - Rätta en enkel applikation baserat på testfallen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AngularJS (legacy), Gulp, Gulp 4, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of AngularJS (legacy), JavaScript

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: AngularJS (äldre), JavaScript

Frågor om valmöjligheter

7 choice questions assessing knowledge of AngularJS (legacy), JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AngularJS (äldre), JavaScript

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of AngularJS (legacy), JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: AngularJS (äldre), JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp