DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
AngularJS
MIDDLE

Counter Directive Test för Middle JavaScript Developer | AngularJS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
52 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | AngularJS | Counter directive - Implement the method to extract the 'item counter' into a reusable directive.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular1.x, angularjs, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Angular1.x, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular1.x, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.