DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
AngularJS
MIDDLE

Filters Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | AngularJS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | AngularJS | Filters - Implement two required filters in the AngularJS app.js file.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular1.x, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Angular1.x, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular1.x, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.