AngularJS
MIDDLE

Filter Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | AngularJS

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | AngularJS | Filter - Implementera två nödvändiga filter i AngularJS app.js-filen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AngularJS (äldre), JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om AngularJS (äldre), JavaScript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AngularJS (äldre), JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp