JavaScript
MIDDLE

Bokrecensioner Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Books Reviews - parse and display data - Implement requested functions to complete the application that parses JSON input and displays book data including reviews.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Ember, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp