JavaScript
MIDDLE

Bokrecensioner Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Bokrecensioner - analysera och visa data - Implementera begärda funktioner för att slutföra programmet som analyserar JSON-inmatning och visar bokdata inklusive recensioner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp