JavaScript
MIDDLE

Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Ember

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som returnerar en karta med ett namn på veckodagen som nyckel och ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

10 choice questions assessing knowledge of Ember, Ember 2.x, JavaScript, Node.JS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp