js
MIDDLE

Hitta de bästa filmerna bland dina vänner Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Hitta de bästa filmerna bland vänner - Implementera MoviesAnalyzer#topRatedMoviesAmongFriends-metoden som returnerar ett array med de tre bästa filmtitlarna som har det högsta genomsnittliga betyget bland en viss användares vänner.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

10 choice questions assessing knowledge of Ember, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ember, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp