JavaScript
MIDDLE

DOM-manipulering Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | jQuery

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

jQuery | DOM-manipulation - Implementera interaktivt formulär för att möjliggöra redigering, bekräfta uppgifter, inaktivera inmatningar och beräkna statistik.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, jQuery

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp