Node.js
MIDDLE

Kursrapport Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Node.js, Mongo

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
62 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Mongo | Kursrapport - Komplettera funktionerna i mongo-commands.js för att skapa en rutin för map reduce som rapporterar varje elevs data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Mongo, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp