React
MIDDLE

Kontaktformulär Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | React

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Contact Form - Finish the form so it has all the following features: user can log in, so name and email are filled-in after the form is sent a 'Thank You' message should appear.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskapen om JavaScript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp