React
MIDDLE

Kontaktformulär Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | React

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
42 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats bör ett 'Tack' meddelande visas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskapen om JavaScript.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp