React
MIDDLE

Konferensens administrationspanel Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | React, React Router

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
68 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, React Router | Konferensadministratörspanel - Implementera saknade funktioner i en administratörspanel för att hantera processen för Call for Papers med hjälp av React, React Router och Promises.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Promises, React, React Router

Frågor om valmöjligheter

2 choice questions assessing knowledge of ES6, JavaScript, Web development

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, Web development

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of JavaScript, React

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp