JavaScript
MIDDLE

Hitta potentiella gillare Test för Middle JavaScript-utvecklare | Social Media Queries

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Social Media Queries | Hitta potentiella likes - Implementera en funktion för att hitta böcker som anses vara potentiella likes.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, löften

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, JavaScript, verktyg och webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, verktyg, webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp