React
MIDDLE

Konferensens administrationspanel Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | TypeScript, React, React Router

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | React, React Router, Class Components, Enzyme | Conference Admin Panel - Implementera saknade funktioner i en adminpanel för hantering av Call for Papers-processen med hjälp av TypeScript, React, React Router.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Klass-komponenter, Enzyme, React, React Router, Typescript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, JavaScript, verktyg och webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, verktyg, webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp