JavaScript
MIDDLE

Applikation för kontakthantering Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Vue.js

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Vue.js | Kontakthanteringsapplikation (medium) - Gör klart en kontakthanteringsapplikation med de funktioner som saknas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Vue.js

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Vue.js

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Vue.js

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp