DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
JavaScript
MIDDLE

Contact Management Application Test för Mellanliggande JavaScript-utvecklare | Vue.js

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Vue.js | Contact Management Application (medium) - Finish a contact management application implementing the missing functionalities.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Vue.js

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of JavaScript, Vue.js

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Vue.js

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.