Kotlin
MIDDLE

Fordonsregister Test för Kotlin-utvecklare i mitten | Maven

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Kotlin | Vehicle Register - Implementera en mekanism för att sälja och köpa fordon.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin, Maven

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Kotlin.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp