Kotlin
MIDDLE

Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag Test för Kotlin-utvecklare i mitten | Orders Analyzer

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Kotlin | Orders Analyzer | Hitta ett genomsnittligt ordervärde för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar orderdatasetet och returnerar en karta med ett genomsnittligt totalt ordervärde.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Kotlin.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp