Kotlin
MIDDLE

Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag Test för Kotlin-utvecklare i mitten | Orders Analyzer

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Kotlin | Orders Analyzer | Hitta en genomsnittlig beställd kvantitet för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetetet och returnerar en karta med den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Kotlin.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp