Kotlin
MIDDLE

Sökmotor för förberäkningar Test för Kotlin-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Kotlin | Precomputing Search Engine - Implementera den optimerade motorn för produktsökning, baserad på precomputation-uppgiften för att förberäkna resultaten för varje uppsättning alternativ.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Gradle, Kotlin

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Kotlin.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp