Laravel
MIDDLE

PHP | Web Scraper Test för Laravel-utvecklare i mitten | PHP, PHP 7

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Web Scraper - Extract the contents of the page/file and implement functions to complete vocabulary of the document.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

10 choice questions assessing knowledge of Laravel, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp