Python
MIDDLE

Förstärkningsinlärning | Djupt Q-nätverk Test för Ingenjör inom maskininlärning i mitten | PyTorch, Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PyTorch | Reinforcement Learning | Deep Q-Network - Slutför implementeringen av DQN-algoritmen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python 3.x, PyTorch, förstärkningsinlärning

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om maskininlärning och förstärkningsinlärning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, förstärkningsinlärning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp