Android
MIDDLE

Android, iOS Test för Utvecklare för mobila enheter i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
72 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Students details application - Implement an app maintaining student details in a file and allowing users to query the file in order to retrieve specific data.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: iOS, Swift 4

Programmeringsuppgift

Android | Java | App för påminnelser - Implementera saknade funktioner i programmet för påminnelser med hjälp av BroadcastReceivers, tjänster, schemaläggning av intentioner med hjälp av AlarmManager och Notifications API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android-tjänst, BroadcastReceivers, Intent, Java

Frågor om valmöjligheter

6 choice questions assessing knowledge of Android, iOS, Objective-C, Swift, TDD

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, iOS, Objective-C, Swift, TDD

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp