.NET
MIDDLE

Anonymiserare Test för Middle .NET-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | C# basics - visa kodgap som bedömer kunskaperna om .NET, Basic Common topics, C# basics

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, grundläggande gemensamma ämnen, C# grunder

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Anonymizer - Implementera ett par anonymiseringsmetoder, förmodligen med hjälp av reguljära uttryck.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, C#, Reguljära uttryck

Luckor i koden

.NET | Advanced memory management | Object - disposing code gap assessing knowledge of .NET, .NET memory management

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET memory management

Luckor i koden

.NET | Advanced debugging | Display additional debugging information code gap assessing knowledge of .NET, .NET debugging, Advanced debugging

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET debugging, Advanced debugging

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp