ASP.NET
MIDDLE

RESTful-bloggtillämpning Test för Middle .NET-utvecklare | ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
112 minutes
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. Programming task, Code review and Choice questions.

Uppgiftstyper

Kodgranskning

.NET | CeasarAlgorithm review

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Programmeringsuppgift

.NET | RESTful Blog - Implement the two remaining methods to finish the app.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, C#, REST

Frågor om valmöjligheter

7 choice questions assessing knowledge of .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp