.NET
MIDDLE

Windows Communication Foundation | WCF-tjänst för valutaväxling Test för Middle .NET-utvecklare | C#

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
73 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework, WCF | WCF Valutaväxlingstjänst - Implementera resten av metoderna för WCF-tjänsten Valutaväxlingskurser.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, Windows Communication Foundation

Luckor i koden

.NET | Användning av nyckelordet switch code gap bedömning av kunskap om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | C# basics - klassdefinition kodgap som bedömer kunskap om .NET, Basic Common topics, C# basics

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, grundläggande gemensamma ämnen, C# grunder

Luckor i koden

.NET | Felkodsgap som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, BasicHttpBinding, NetNamedPipeBinding, WCF, WCF-funktioner, webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, BasicHttpBinding, NetNamedPipeBinding, WCF, WCF-funktioner, webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp