.NET
MIDDLE

MT101 Swift-meddelandeanalysator och validator Test för Middle .NET-utvecklare | .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
156 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | MT101 Swift message parser and validator - Implementera en parser och en validator för data som innehåller Swift MT101-meddelanden.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, Exceptions, Interfaces, JSON, Regular Expressions, RESTful API

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of .NET, .NET Core, Advanced memory management .NET, Basic Common topics, C#, Fundamentals of memory, Heap and stack, Logging, Memory allocation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, Advanced memory management .NET, Basic Common topics, C#, Fundamentals of memory, Heap and stack, Logging, Memory allocation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp