.NET
MIDDLE

MT101 Swift-meddelandeanalysator och validator Test för Middle .NET-utvecklare | .NET Core

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
156 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | MT101 Swift message parser and validator - Implementera en parser och en validator för data som innehåller Swift MT101-meddelanden.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, undantag, gränssnitt, JSON, reguljära uttryck, RESTful API

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, .NET Core, avancerad minneshantering .NET, grundläggande gemensamma ämnen, C#, grunderna för minne, Heap och stack, loggning, minnesallokering.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, Avancerad minneshantering .NET, Grundläggande gemensamma ämnen, C#, Grunderna för minne, Heap och stack, Loggning, Minnesallokering

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp