.NET
MIDDLE

WPF-modul för registrering av användardata Test för Middle .NET-utvecklare | Windows Presentation Foundation

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | Desktop & Mobile Applications | Windows Presentation Foundation | Specificera startsidans kodgap genom att bedöma kunskaperna om .NET, C#, Desktop & Mobile Applications, Windows Presentation Foundation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#, skrivbords- och mobilapplikationer, Windows Presentation Foundation

Luckor i koden

.NET | Stationära och mobila applikationer | Windows Presentation Foundation | Resurser Kodgap som bedömer kunskapen om .NET, C#, Stationära och mobila applikationer, Windows Presentation Foundation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#, skrivbords- och mobilapplikationer, Windows Presentation Foundation

Luckor i koden

.NET | Desktop & Mobile Applications | Windows Presentation Foundation | Kommandoradsparametrar kodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, Desktop & Mobile Applications, Windows Presentation Foundation

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#, skrivbords- och mobilapplikationer, Windows Presentation Foundation

Programmeringsuppgift

.NET| .NET Framework, WPF | WPF-modul för registrering av användardata - Slutför implementeringen genom att uppfylla kraven, t.ex. genom att ställa in lämpliga layouter, stilar och bindningar för angivna komponenter.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, Bindning. .NET, C#, Windows Presentation Foundation

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, skrivbords- och mobilapplikationer, Windows Presentation Foundation.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, skrivbords- och mobilapplikationer, Windows Presentation Foundation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp