Python
MIDDLE

Sentimentanalys av kundrecensioner Test för NLP-ingenjör i mitten | AI, Keras, Python

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
104 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NLP, Keras | Sentimentanalys av kundrecensioner - Utför en sentimentanalys och taggning av kundrecensioner av filmer och flygbolag med hjälp av en neuronal nätverksmodell med flera utgångar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: AI, Keras, NLP, Python, Sentiment analysis, Tagging

Frågor om valmöjligheter

7 choice questions assessing knowledge of Keras, Machine Learning, Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Keras, Machine Learning, Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

[Ebook]
[Ebook]
DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp