Node.JS
MIDDLE

Nyheter backend-tjänst Test för Middle Node.JS-utvecklare | JavaScript, Rest API, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
87 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Node.JS | Node SQL Create Table code gap assessing knowledge of JavaScript, Node.JS, SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, SQL

Programmeringsuppgift

Node.JS | Rest API | News backend-tjänst - Implementera en nyhetsbackend-tjänst som skapats i Node.JS med Vanilla JS, inklusive skrivbehörighet och Rest API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, REST API

Luckor i koden

Node.JS | Event Emitting code gap assessing knowledge of JavaScript, Node.JS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Luckor i koden

Node.JS | Node SQL Select From code gap assessing knowledge of JavaScript, Node.JS, SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, SQL

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Node.JS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp