PHP
MIDDLE

API för bokhandeln Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Bookstore API - Implementera saknade funktioner i ett REST API för bokhandel.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP, REST API

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp