PHP
MIDDLE

API för butiker Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Laravel

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
102 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Laravel | Shop API - Implementera saknade funktioner i butiksapplikationen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: API, Laravel, Laravel Passport, PHP, Redis

Luckor i koden

PHP | Kodglapp för konstanter som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Kodgap som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Luckor i koden

PHP | Klyftan mellan datum- och tidskoderna som visar att du har kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Laravel, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Laravel, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp