PHP
MIDDLE

Kvittning och substitution Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | PHP 7

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
43 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

PHP | Bitvis operationer kodgap som bedömer kunskap om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Programmeringsuppgift

PHP | Textkodare | Offset och substitution - Implementera de kodare som krävs för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Luckor i koden

PHP| Kodglapp för genomförande av funktionsobjekt som bedömer kunskapen om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om PHP.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp