DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
PHP
MIDDLE

Race Game Test för Mellanliggande PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
87 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Race game - Implement mentioned patterns and specified interfaces in classes, and add code to places anotated with @todo to finish a multi-player board game called "Race"..

Nivå: Medium

Testade färdigheter: design patterns, OOP, PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.