PHP
JUNIOR

Strings Manipulation Application Test för Mellanliggande PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Manuell
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift, kodgranskning och valfrågor.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Faker | Grundläggande datamanipulation - Implementera alla metoder i app/Faker-klassen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Kodgranskning

PHP | Best Practices - Gör en granskning av den givna koden med fokus på kvalitet och efterlevnad av de bästa metoderna för programmering i PHP.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Manuell utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp