Symfony
MIDDLE

System för hantering av kundrelationer Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Symfony

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Symfony | Customer Relationship Management System - Implementera ett kommando med hjälp av Symfony's konsolkommandon.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Konsolkommandon, PHP, Symfony

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om PHP, Symfony och Twig.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, Symfony, Twig

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp