DevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Symfony
MIDDLE

REST Task API Application Test för Middle PHP developer | Symfony

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Symfony | REST Task API - Finish the implementation of the API and make it robust and secure.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, Symfony

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.