PHP
MIDDLE

Ansökan om textkodare Test för PHP-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Textkodare | Offset och Word-Reverser - Implementera de kodare som krävs för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp