DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Zend Framework
MIDDLE

Böcker CRUD-applikation Test för Mellanliggande PHP-utvecklare | Zend framework, Doctrine

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Zend Framework, Doctrine | Books CRUD - Implement three methods at BookController, so all unit tests will start passing.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Doctrine, PHP, PHP 7, Zend framework

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Doctrine, PHP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Doctrine, PHP

Frågor om valmöjligheter

7 choice questions assessing knowledge of Doctrine, PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Doctrine, PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.