python
MIDDLE

Bibliotek för valutaväxling Test för Utvecklare av Python i mellanstadiet

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
46 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Bibliotek för valutaväxling

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Metaklass kodglapp som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Metaklass abstrakt metod kodglapp som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

QA | Python | Fetching REST API code gap assessing knowledge of Python 3.x, QA, Requests

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x, QA, Requests

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp