Python
MIDDLE

Försäljningsrapport om fordon Test för Middle Python-utvecklare | Dataanalys, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
120 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Rapport om fordonsförsäljning - Implementera en applikation för att skapa rapporter baserade på datalagret för fordonsförsäljning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, Python, Python 3.x, SQL, SQLite

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp