Python
MIDDLE

Försäljningsrapport om fordon Test för Middle Python-utvecklare | Dataanalys, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
120 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Rapport om fordonsförsäljning - Implementera en applikation för att skapa rapporter baserade på datalagret för fordonsförsäljning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data Analysis with Python, Data Science, Python, SQL, SQLite

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp