Python
MIDDLE

Behandling av mätdata för flygplan Test för Middle Python Developer | Dataanalys med Python, NumPy

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | NumPy | Aircraft measurement data processing - You are creating a `NumPy` application used for processing data obtained from the aircraft system for measuring the microstructure of atmospheric clouds. The data comes from an instrument belonging to the so-called FSSP class - Forward Scattering Spectrometer Probe - used for measuring sizes of single cloud droplets using a laser beam. The software aggregates data streams and compresses the data with a simple compression mechanism.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data Analysis with Python, Data Science, NumPy, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp