Python
MIDDLE

Utvinning och bearbetning av data Test för Middle Python-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Data Extraction and Processing - Complete a program that extracts and processes data from pdf files using the pdfminer, pyzbar and the Pillow libraries. Follow the instructions below and complete missing code pieces and update the code wherever necessary to make all the tests work. Please do NOT modify any tests unless specifically told to do so.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Data Analysis with Python, data extraction, OCR, PDF processing, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

10 choice questions assessing knowledge of Machine Learning, Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Maskininlärning, Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp