Python
MIDDLE

Ansökan om inventarieförteckning i bokhandeln Test för Pythonutvecklare i mitten | Django 2.2.x

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django 2.2.x | Bokhandelsinventarieapplikation - Slutför genomförandet av CRUD-funktionen med hjälp av CBV.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CRUD, Django, Django 2.2.x, Python

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp