DevSkiller TalentBoost logoDevSkiller TalentScore logoDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Python
MIDDLE

App för inventering av bokhandeln Test för Python-utvecklare i mitten | Django

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django 1.11 | Bookstore Inventory Application - Finish the implementation of the CRUD functionality using CBV.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Django 1.11, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

2 choice questions assessing knowledge of HTML, WCAG 2.0, Web Accessibility

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of CSS, HTML, WCAG 2.0, Web Accessibility

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML, WCAG 2.0, Web Accessibility

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of HTML, WCAG 2.0, Web Accessibility

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.