Django
MIDDLE

Ansökan om ledighet | Basic i18n Test för Pythonutvecklare i mitten | Django, Python 3

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Leave request application | Basic i18n - This application uses `Python 3` and `Django 2.2.x`. It contains a `leave` module for managing employee leave requests. You must fully implement the functionality of the `leave` module using `CBV`, `i18n`, and `ModelForms`.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp