Django
MIDDLE

Ansökan om ledighet | Basic i18n Test för Pythonutvecklare i mitten | Django, Python 3

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Ansökan om ledighetsförfrågan | Grundläggande i18n - Den här applikationen använder `Python 3` och `Django 2.2.x`. Den innehåller en `leave`-modul för att hantera anställdas ledighetsansökningar. Du måste implementera hela funktionaliteten i modulen `leave` med hjälp av `CBV`, `i18n` och `ModelForms`.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Django, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp