DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Python
MIDDLE

Web Scraper med frekvensanalys Test för Python-utvecklare i mitten | Django

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Web Scraper med frekvensanalys - Rätta koden och bygga funktioner för att få alla enhetstester att fungera för en Word Scraping-applikation.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, Django, Python, Python 3.x, webbskrapning, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Python

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.