Python
MIDDLE

Web Scraper med frekvensanalys Test för Python-utvecklare i mitten | Django

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Web Scraper med frekvensanalys - En kompakt, anpassningsbar webscraper som tar emot en fråga (URL), skrapar URL:n och extraherar dokumentets fullständiga vokabulär. Förutom att visa de extraherade orden i en tabell grupperade efter typ (substantiv, verb osv.) visar appen ett diagram som visar ordfrekvensen i ordsamlingen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, Django, Python 3.x, webbskrapning

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp