Python
MIDDLE

Aktiemarknadskurser Test för Middle Python-utvecklare | MongoDB, NoSQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | MongoDB | Börskurser | Senaste priserna - Laddning och sökning av börsdata med MongoDB-samlingar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, Python 3.x

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Återge produkter som uppfyller två villkor Kodgap som bedömer kunskaperna om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Number of Elements in Array kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Multiply Värden kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp