Python
MIDDLE

Aktiemarknadskurser Test för Middle Python-utvecklare | Python, MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
41 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Metaklass abstrakt metod kodglapp som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Sets - kodgap för symmetrisk skillnad som bedömer kunskaperna i Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Kodglapp i Supermetoden som bedömer kunskaperna om Python 3.x

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | MongoDB | Börskurser - Ladda in och fråga efter börsdata med MongoDB-samlingar.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp