Selen
MIDDLE

Extraktion av text och länkar Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Java, Selenium

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | JavaScript Executor code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Selectors code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | Java, Selenium | Text and link extraction - The aim of this task is to test the candidate's abilities in retrieving text from the page. The tasks include waiting for an element with text to be visible as well as invisible elements.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Explicit Wait, Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Wait commands code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Attribute code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Wait code gap assessing knowledge of Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp